Zahvala i slava pripada našem Stvoritelju, a salavat i selam šaljemo našem Miljeniku Muhammedu, a.s. Braćo u vjeri, U ovoj sedmici počela je nova školska godina. Sutra, ako Bog da, počinje nova mektebska godina. U utorak je 10. septembar, Dan naše općine, te na početku ove hutbe molimo dragog Boga da nam u ovoj novoj hidžretskoj godini, Uzvišeni Allah podari zdravlja, sreće, nafake, berićeta i napretka na svim poljima. Svim vjernicima, čestitamo ove značajne datume. Upućujemo Dragom Bogu, dž.š., dove za hairli početak nove školske i mektebske godine. Molimo  dragog Boga da podari našoj djeci dobro razumjevanje i shvatanje, a našim učiteljima, nastavnicima, profesorima i muallimima da podari snagu uspješnog prenošenja znanja. Molimo Allaha, dž.š.,  da našem mjestu- našoj općini, u povodu njenog dana, dadne sigurnost, prosperitet i napredak, te da nas sve sačuva od teškoća i iskušenja koja nismo kadri nositi.

U današnjoj hutbi govori ćemo, ako Bog da, o novoj mektebskoj i hidžretskoj godini, te o školi Kur'ana.

I hidžra i mekteb su na neki način i početak i nastavak-kontinuitet. I jedno i drugo kao svoj dragocjeni resurs imaju vrijeme. I jedno i drugo su jedna vrsta borbe za bolje i sugurnije sutra. I jedno i drugo imaju veliki značaj i uticaj na naše živote. Zato još jednom stoji otvoren poziv, da sada kada više razmišljamo o hidžri i onom šta ona znači za muslimane, poziv je da budemo ustrajniji u činjenju dobra. 1.Počnimo razmišljati o dobru. 2.Planirajmo kako da činimo dobro i; 3.Budimo ustrajni da dobra djela realiziramo. To je kontinuitet hidžre! Ostvarivanje dobra kroz različite faze njegovog nastajanja. Sličnost u protoku vremena nalazimo i u početcima novih školskih i mektebskih godina. Odgajanje i obrazovanje naše djece jeste prvorazredna dužnost i obaveza roditelja, a potom i šire zajednice i društva. Mekteb i Škola Kur'ana su od velike pomoći u realizaciji ovog zadatka. Kroz brigu o tome da naše dijete pohađa mekteb mi ustvari svom djetetu trasiramo životni put koji ima puno više obećavajućih elemenata za razliku od onog životnog puta koji je građen bez mekteba.

Mekteb nam može uveliko pomoći da imadnemo višestruku korist od naše djece, i ne samo mi nego i zajednica i društvo u cjelini. Svima nam treba biti u interesu da naša djeca budu što odgojenija i obrazovanija. To je garancija ispunjena ljudske misije na dunjaluku. Uzvišeni Gospodar je rekao: „I ako biste brojali Allahove blagodati nikada ih ne biste pobrojali.“ (En-Nahl 18.). Zato smo dužni razmišljati o Njegovim blagodatima i neprestano Mu se zahvaljivati na njima. Kur’an je posljednja objava Uzvišenog Gopodara  ljudima. U tekstu Kur’ana naglašava se da je njegovo očuvanje zagarantovano: “Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo, i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti.” (El-Hidžr, 9.).

Draga braćo! Jedan od vrlo bitnih načina očuvanja Kur’ana Časnog od bilo kakvog mijenjanja nalazi se u činjenici da je Kur’an knjiga koju je moguće u cijelosti naučiti napamet. Proces memorisanja Kur’ana kod nas se naziva hifz ili hafizluk, a osoba koja je naučila cijeli Kur’an napamet dobiva časnu titulu hafiza. Uzvišeni Allah dž.š., je ummetu Muhammeda a.s., podario mnogobrojne blagodati i mnogobrojne puteve na kojima se mogu ubirati sevapi, ali definitivno najlakši, najljepši i najbrži put ubiranja sevapa jeste učenje Kur'ana Časnog. Tome najbolje svjedoči ajet gdje Uzvišeni kaže: “Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i namaz obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati.” (Fatir, 29.).

Kao i hadis u kome naš hazreti Pejgamber kaže:

“Ko prouči jedan harf iz Kur'ana piše mu se dobro djelo, a nagrada za dobro djelo je desetorostruka. Ne kažem da je Elif-lam-mim jedan harf, nego je elif harf, lam je harf i mim je harf.”

Razmislite sada, braćo moja, koliko samo harfova ima u Časnom Kur'anu i koliki su sevapi za njihovo učenje! Ukoliko proučimo samo bismilu u kojoj se nalazi 19 harfova, onda ćemo shodno hadisu zaraditi 190 sevapa, a ukoliko proučimo jednu stranicu Kur’ana, koja u prosjeku ima 500 harfova steći ćemo pet hiljada sevaba, pa zamislite veličinu nagrade ako bi se svakodevno družili sa Kur’anom.

Jedan od brojnih aspekata kur’anske mu’džize (nadnaravnosti) očituje se, svakako, i u činjenici da je Kur’an knjiga koja se može u cijelosti naučiti napamet. Komentarišući 17. ajet sure El-Kamer:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

“A mi smo Kur’an učinili za učenje lahkim, pa ima li iko ko bi pouku primio?”  Poznati komentator Kur’ana, imam El-Kurtubi je rekao: “Olakšali smo Kur’an za učenje napamet i pomažemo onome ko želi da ga nauči. Pa želi li neko da nauči Kur’an napamet, kako bi bio potpomognut u tome!?” Tradicija učenja Kur’ana napamet datira još iz vremena Poslanika, a.s. On lično je poznavao Kur’an napamet, bio je prvi hafiz i podsticao je druge da ga što više na pamet nauče. O tome postoje brojne tradicijske predaje koje bilježe autori poznatih hadiskih zbirki.

Draga braćo! Poslanik je bio uz Kur’an i s Kur’anom u svim situacijama. Učio ga je i danju i noću, i na putu i kod kuće. Njegov život je, ustvari, praktična primjena kur’anskih normi i principa, do te mjere da je njegova supruga hazreti Aiša, r.a., kada je bila upitana za njegov ahlak (ćud, ponašanje) kazala: ” Ahlak Allahovog poslanika, a.s., bio je Kur an.” Poslanik, a.s., posvećivao je veliku pažnju učenju Kur’ana napamet iz više razloga. Jedan od vrlo bitnih razloga je činjenica da je memorisanje Kur’ana najpouzdaniji put da se sačuva Kur’an od bilo kakve izmjene ili preinake. Poslušajte još jedan hadis našeg hazreti Pejgambera! „Učite Kur'an! Allah, zaista, neće kazniti srce u kojem se on (Kur'an) nalazi.“

Draga braćo, u prilici smo da obavijestimo sve vjernike sa područja Medžlisa IZ-e Banovići da i u ovoj godini, ako Bog da, nastavlja sa radom Škola hifza Kur’ana za polaznike mektebske nastave i omladinu sa područja Medžlisa IZ-e Banovići. Ovaj projekat je pokrenut u organizaciji našeg Medžlisa i Muftijstva tuzlanskog. Cilj nam je da kod djece popularizujemo učenje Kur’ana napamet i u konačnici „proizvedemo“ što više mladih hafiza-čuvara Allahove, dž.š., Knjige. U tom smislu pozivamo sve zainteresovane polaznike mektebske nastave i omladinu da se odazovu našem pozivu za upis u mektebe i Školu Ku'ana koji počinju od sutra i trajat će do kraja ovog mjeseca. Časovi za mekteb održavat  će se subotom i nedjeljom od 9 sati, a časovi Škole Kur'ana će se održavati tri puta sedmično i to u ponedjeljak, srijedu i četvrtak u prostorijama džamije Islamskog centra Banovići. Voditelji i predavači Škole Kur'ana su naši hafizi, a u metkebima rade naši vrijedni imami, muallimi. Upis je otvoren za muške i ženske polaznike. Zainteresirani kandidati mogu se prijavljivati kod svih naših imama po džematima ili u prostorijama Medžlisa. Učenici neće morati plaćati školarinu, dakle, za njih će nastava biti besplatna, ali ko god želi da podrži ovaj hajirli projekat može se uključiti i dati svoj dobrovoljni prilog za Školu Kur'ana u Islamskom centru ili u fond podrške našim mektebima. Poslanik, a.s. je rekao: “Ko bude učio Kur'an i radio po njemu, Allah će na Sudnjem danu njegove roditelje krunisati krunom, čija će svjetlost biti veća i blještavija od svjetlosti Sunca.“ Pa šta mislite kakva li je tek nagrada i počast samog učača (hafiza)!?

Zar ne želiš da na Dan tuge, budeš radostan! Zar ne bi volio da ti Allah podari nur (svjetlo) kada svi drugi budu obavijeni crnilom! Ako te to raduje i veseli, onda poduči svoje dijete Kur’anu. Ukoliko nisi u mogućnosti da to sam učiniš, iskoristi ovu šansu i upiši ga u mekteb i u Školu Kur’ana Časnog da nauči osnove vjere i Allahovu Knjigu.

Molimo Uzvišenog Gospodara da nam podari bereket i ustrajnost u ovom našem poslu i da što više naših mladih krene putem učenja Njegove Časne Knjige. Molimo Uzvišenog Allaha da nas opskrbi učenjem Kur’ana, da nam podari svaki hajr na ovom i budućem svijetu i da nas svojom Milošću uvede u Džennet!   AMIN.