Jedan od najvećih projekata Medžlisa Islamske zajednice Banovići je zasigurno projekat izgradnje Islamskog centra. Džamija Islamskog centra U Banovićima je već izgradjena i u potpunosti je funkcionalna. U džamiji IC-a se već obavlja beš vakat, ali cjelokupna izgradnja Islamskog centra je još daleko od završenog. Prije izvjesnog vremena urađen je idejni projekat za izgradnju islamskog centra u Banovićima sa svim sadržajima koji odgovoraju vremenu i potrebama jednog savremenog islamskog centra. Autor projekta je dr. Sci. Nihad Babović dipl. Ing arh. iz Sarajeva. Dr. Sci. Nihad Babović je također dostavio i tehnički opis projekta koji slijedi u daljnjem tekstu:

TEHNIČKI OPIS

ISLAMSKI CENTAR BANOVIĆI PROJEKTIRAN JE U SAMOM CENTRU BANOVIĆA NA PLANIRANOM LOKALITETU OD 7OOOM2. NA LOKALITETU JE IZVEDEN OBJEKAT DŽAMIJE. ISLAMSKI CENTAR BANOVIĆI JE PROJEKTIRAN KAO SAVREMENA INTERPRETACIJA TRADICIONALNIH ISLAMSKIH URBANIH TKIVA, TE ĆE PROSTIRUĆI SE DUŽ GLAVNE ULICE ALIJE IZETBEGOVIĆA PREDSTAVLJATI PROŠIRENJE URBANE MATRICE GRADA. SVOJIM SADRŽAJIMA CENTAR JE OKRENUT I PREMA VANI I PREMA UNUTRA. OKO DŽAMIJE U POTKOVIČASTOJ FORMI PLANIRANI SU OBJEKTI CENTRA TE SE ISPRED DŽAMIJE PROSTIRE MIRNI HAREM, MJESTO MIRA, TIŠINE I VODE ŠADRVANA. OBJEKTI CENTRA SU PODJELJENI SVOJIM POLOŽAJEM, NAMJENOM I OBLIKOVNO U SMISLU DOBIJANJA SINTEZEARHITEKTONSKE KOMPOZICIJE I USPOSTAVLJANJA PROSTORNIH KVALITETA. CENTAR SE SASTOJI OD PET OBJEKATA I TO:

OBJEKAT A – REKREATIVNO, ZANATSKO, UREDSKO UGOSTITELJSKI OBJEKAT, KOJI SE PROSTIRE DUŽINOM ULICE ALIJE IZETBEGOVIĆA.

OBJEKAT B – PARKING, URED, UDRUŽENJA I ORGANIZACIJE. OBJEKAT B U KOMPOZICIONOM SMISLU PRATI PAD TERENA I NE REMETI VIZURE DŽAMIJE.

OBJEKAT C – PREDSTAVLJA MANJI OBJEKAT U SKLOPU KOJEG SU SMJEŠTENI KOTLOVNICA, GASULHANA I ABDESTHANA.

OBJEKTI D I E – SU DVIJE STAMBENE LAMELE RAZLIČITE SPRATNOSTI U KOJIMA JE PROJEKTIRANO DVANAEST STANOVA RAZLIČITIH

VELIČINA.

U SKLOPU OVIH OBJEKATA U PRIZEMLJIMA SU PREDVIĐENI VRTIĆ, JASLICE, STOMATOLOG I ORDINACIJA. OBJEKTI CENTRA SU PROJEKTIRANI UVAŽAVAJUĆI FAZNU IZGRADNJU KAO I POLIVALENTNOST FUNKCIJA OBJEKATA. PREDSTAVLJAJUĆI PRIMJER TRADICIONALNE ARHITEKTURE

PROSTORI SU LAHKO PRILAGODLJIVI NOVIM NAMJENAMA KAO I NOVIM MOGUĆNOSTIMA KOJE SE UKAŽU. SVOJOM MATERIJALIZACIJOM I PROSTORNOM PERCEPCIJOM ISLAMSKI CENTAR BANOVIĆI TEŽI DOSEGNUSTI SPONU SA TRADICIJOM I UNUTARNJIM VRIJEDNOSTIMA NA JEDNOJ STRANI A, PRIPADAJUĆI 21. STOLJEĆU CENTAR ODGOVARA SAVREMENOJ ARHITEKTONSKOJ PRIČI.

AUTOR:

DR SC NIHAD BABOVIĆ DIPL. ING. ARH.

[gdgallery_gallery id_gallery="2"]