Rad i djelovanje Medžlisa Islamske zajednice Banovići

  MiZ Banovići osnovan je 1982.g. Do tada polovina teritorije općine Banovići pripadala je MiZ Puračić-Lukavac, a druga polovina MiZ-e Živinice.
  Zbog narastanje potrebe i novonastalih prilika osjetila se potreba da i u Banovićima postoji organizovana islamaska zajednica. Uz veliki napor i trud ali Bogami i hrabrost, jer su tadašnje komunističke vlasti ometale nastajanje takve zajednice u Banovićima, pod vođstvom tadašnjih  banovićkih imama, formira se MiZ-e Banovići u prostorijama privatne kuće na Jezeru. Počeo je sa 7.džemata, bez džamije i džamata u gradu, u kojem je 70% stambenog fonda bilo u rukama nemuslimana. Islamska zajednica Banovića odmah je pristupila organizovanju svog rada i djelovanja na području svog teritorija i okruga. Od početka agresije na našu domovinu, a takođe i na našu općinu, uzela je aktivnog učešća u odbrani zemlje i zbrinjavanja naroda. Kroz sve te teškoće nije zaboravljala svoju temeljnu misiju, služba narodu na temeljima Časnog Kur'ana i sunneta Allahova poslanika Muhammeda a.s.
  U uredu Medžlisa radi troje zaposlenih:
  Glavni imam Sead ef.Mrahorović, blagajnica Muratka Mrahorović i sekretar Zijad ef. Čavčić.
  Mektebska nastava za djecu izvodi se na 26. punktova. Pored rada u mektebima i džematima na polju islamskog djelovanja zastupljenja je i nastava islamske vjeronauke u 5. osnovnih i jednoj srednjoj mješovitoj  školi. Vjeronauku u školama pohađa oko 2000 djece. Za nastavu islamske vjeronauke raspoređeno je 11. vjeroučitelja.
  Značajno je napomenuti da se od 1994.g. do danas na području MiZ-e Banovići gradi 32. razna vjerska objekta, počev od džamija, mesdžida, mekteba, i dr. Pomoćnih objekata za normalan rad islamske zajednice.Jedan od najznačajnijih projekata za islamsku zajednicu Banovići je izgradnja džamije i islamskog centra u gradu Banovići u kojem je džamija porušena 1953.g. od strane tadašnjih vlasti. Temelji toj džamiji su urađeni 1996.g. 27. maja 2017. godine radno je otvorena džamija Islamskog centra u Banovićima, mada na objektima islamskog centra treba još puno da se radi. U radu IZ-e na ovom području osjeća se veliki nedostatak prostora gdje bi bile smještene i službene  prostorije Medžlisa.
  Medžlis IZ-e Banovići ima status „Podstanara“ još od svog osnivanja 1982.g. jer je već nekoliko puta mijenjao adresu stanovanja.
  Nadamo se uz  Allahovu dž.š. pomoć da će tome doći kraj izgradnjom ovih pratećih objekata. Ovim kratkim izlaganjem željeli smo napraviti kratak presjek trenutnog rada i djelovanja Islamske zajednice Banovići.

  Naša lokacija

  Nalazimo se na drugom spratu Radničkog doma, ulaz kod Radio Banovića

  7 novembra br. 4, 75290 Banovići, BiH Telefon/fax: 035/876-063  Web: www.mizbanovici.ba