1. h. Muharem Rahmanović (predsjednik)
 2. Zijad ef. Čavčić (sekretar)
 1. Mrahorović Muratka (blagajnik)
 2. Rahmanović Mehemed (knjigovođa)

Članovi Izvršnog Odbora Medžlisa Islamske zajednice Banovići su:

 1. h Muharem Rahmanović (Predsjednik)
 2. Sead  ef.  Mrahorović (Glavni imam)
 3. hfz. Mehmed ef.Mujić
 4. Eldin ef. Omerović
 5. Harun Bećirović
 6. h.Munever Rizvić
 7. Nail Šehić
 8. Ekrem Demirović
 9. h Sakib Ikanović
 1. Kudumović Suljaga – Brezovača
 2.  Mujarić Mustafa – Brezovača
 3. Kudumović Sifet – Brezovača
 4. Hfz. Mrahorović  Mirsad – Repnik
 5. Rizvić Mustafa – Repnik
 6. Idrizović Senad – Repnik
 7. Hidić Abdulaziz – IC Banovići
 8. Garić Nermin – IC Banovići
 9. Demirović Nusret – IC Banovići
 10. Beširović Jusuf – Banovići
 11. Šehić Amir – Banovići
 12. Imamović Samir – Banovići
 13. Gutić Ramo – Omazići
 14. Ejubović Nedžad – Omazići
 15. Gutić Mensur – Omazići
 16. Ćatović Safet – Grivice
 17. Sarić Jasminko – Grivice
 18. Balkić Sead – Grivice
 19. Bešić Esed – Podgorje
 20. Mukanović Muradif – Podgorje
 21. Mukanović Adnan – Podgorje
 22. Demirović Enes – Banovići Selo
 23. Nurković Zaim – Banovići Selo
 24. Demirović Ibrahim – Banovići Selo
 25. Ikanović Haris – Seona
 26. Mušanović Mustafa – Seona
 27. Ikanović Derviš – Seona
 28. Brigić Mustafa – Treštenica
 29. Smajlović Dževad – Treštenica
 30. Šarić Avdija – Treštenica
 31. Delić Edin – Pribitkovići
 32. Dostović Munib – Pribitkovići
 33. Brigić Adem – T.-Brigići
 34. Huseinbašić Suljo – T.-Brigići
 35. Kavazović Mirnes – Tulovići
 36. Alispahić Šaban – Tulovići
 37. Kovačević Asmir – Mrdići
 38. Čolić Emin – Mrdići