Neki mudri učenjaci uporediše znanje /ilum/ sa savršenim čovjekom i dijelovima njegova tijela, pa opisujući ga rekoše:
–    Glava znanja je skrušenost i poniznost;
–    Mozak znanja je potpuna spoznaja;
–    Oči znanja su čuvanje od zavidluka;
–    Uši iluma su razumjevanje;
–    Jezik  iluma je iskrenost;
–    Srce iluma je čist nijet-odluka;
–    Ruke znanja su rahmet-milost;
–    Noge znanja predstavljaju posjećivanje uleme-učenjakā;
–    Snaga i moć znanja jeste pravda i pravičnost;
–    Carevina znanja jeste skromnost i umjerenost;
–    Sablja znanja je ridvaluk-zadovoljstvo;
–    Njegovi podanici su miroljubivi i pokorni Božijoj odredbi;
–    Strijela znanja je pozdrav;
–    Njegova vojska je savjetovanje i dogovaranje sa razumnima;
–    Ukras znanja je hrabrost;
–    Propis i odluka znanja jeste dobročinstvo i pokornost;
–    Bogastvo znanja je lijep edeb-odgoj;
–    Ogrtač iluma je naređivanje i činjenje dobra;
–    Cilj znanja jeste širina razumjevanja;
–    Utočište znanja je pomirenje i opraštanje;
–    Njegov drug i prijatelj je ljubav prema odabranima ;
–    A blago znanja jeste čuvanje od grijeha.

Prijevod:
S. Mrahorović