Projekat “Pod nebom vedre vjere – islam i Evropa u iskustvu Bosne”

Pod nebom vedre vjere - Islam i evropa u iskustvu bosne

Naučno-istraživački, edukativni i izložbeni projekat Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne u okviru dvojezične web platforme i multimedijalne izložbe koja će premijerno biti predstavljena u Sarajevu u septembru 2023. godine, a potom i u drugim regionalnim i evropskim centrima, tematizira i interpretira otvorenost, dinamičnost, vedrinu, jedinstveno duhovno, kulturno, civilizacijsko, političko-pravno nasljeđe, kulturnu baštinu, umjetničke, arhitektonske, graditeljske, naučne, književne, muzičke i druge duhovne izraze i svjetske doprinose bosanskih svjetova islama.

O IZLOŽBI

Religija se u savremenom dobu u svojim društvenim i javnim izrazima i formama često svodi na spektakl, različite ideološke odgovore na sekularizaciju i političke stereotipe i instrumentalizacije. U posljednje dvije decenije posebno preovladavaju njene zloupotrebe u svrhu političkog djelovanja i ostvarivanja posebnih političkih agendi, realiziranja političke premoći na bazi zastrašivanja i neizvjesnosti ali i ekstremnog djelovanja.

Islamski religijski život u Bosni i Hercegovini, u kojem generacije muslimana stoljećima utemeljuju i oblikuju svoj moralni i socijalni odgoj, kao i estetske i društvene vrijednosti, pogođen je različitim oblicima i strategijama iskrivljavanja i zamračivanja. Nerijetko se šire predrasude, strahovi, nepovjerenja i odbijanja koja idu na štetu svih, kako muslimana Bošnjaka i Bosne i Hercegovine u cjelini, tako i pripadnika ostalih vjerskih zajednica. Takve medijske i političke predstave, između ostalog, opterećuju perspektivu, mogućnosti i šanse Bosne i Hercegovine kao demokratske države i buduće članice EU.

Regionalna javnost, naročito evropska kulturna i politička javnost, ne poznaju u dovoljnoj mjeri islamsku kulturu u Bosni i Hercegovini, njene tekovine i vrijednosti, otvorenost i naprednost, njen doprinos u evropskom kontekstu afirmaciji moralnih, odgojnih, estetskih, umjetničkih, naučnih i ukupnih civilizacijskih tekovina.

Štaviše, u regionu i Evropi u nekim intelektualnim, medijskim i političkim krugovima, na bosanskohercegovačko društvo se gleda kao na potencijalnu opasnost zbog značajnog prisustva islama i muslimana u ovoj zemlji. Nerijetko svjedočimo kako se islam, u zapadnoj javnosti i u nekim muslimanskim interpretacijama i praksama, predstavlja u pojednostavljujućim, ideologijskim, propagandističkim stereotipima neutemeljenih osporavanja ili zagovaranja.

Stoga, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini pokreće projekat koji je istovremeno naučnoistraživačkog, edukacijskog i promotivno-informativnog karaktera, a koji ima za cilj da kroz obimni multidimenzionalni i multimedijalni prikaz javnost upozna s kulturno-civilizacijskim naslijeđem, intelektualnim, obrazovnim i umjetničkim postignućima, moralnim, estetskim i socijalnim vrijednostima i idealima bh. muslimana, duhovnom, kulturnom i civilizacijskom otvorenošću, povezujućim potencijalom, dubokim povijesnim iskustvom pluralnog života, suživota, dijaloga i prožimanja s drugim religijama i religijskim kulturnim tradicijama.

Projekat, dakle, treba na vjerodostojan način pokazati kako su bosanski muslimani u svom modernom islamskom identitetu, kulturno-civilizacijskoj i povijesno-duhovnoj vitalnosti i otvorenosti integrirani u moderne evropske demokratske, prosvjetiteljske i humanističke vrijednosti i tokove.

Prof. dr. Dževad Hodžić

Direktor Uprave za obrazovanje i nauku, član odbora za promociju i podršku

KONCEPT IZLOŽBE

Izložba Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne kroz dvadeset i tri tematsko-problemske cjeline predstavlja višestoljetno prisustvo islama na prostoru Bosne i Hercegovine kroz samorazumijevanje bosanskih muslimana, njihovo susretanje sa drugim vjerskim i kulturnim tradicijama u izazovima prijelomnih historijskih i društveno-političkih trenutaka, u interpretacijama evropske intelektualne scene, u njegovim vrhunskim kulturnim, naučnim, umjetničkim, duhovnim i intelektualnim iskazima, kroz institucije i istaknute pojedince, u prizmi raznolikosti i osobitosti bosanskih svjetova islama unutar evropske kulture, kroz svijet njegove intime, kroz njegove temeljne postulate i vrijednosti. Izložba nije vođena težnjom objedinjavanja i sistematizacije ukupnosti znanja, informacija, spoznaja i dokumenata o bosanskim svjetovima islama. Riječ je o izložbi koja prvi put na istom mjestu dovodi do susreta različite dokumente, izvore, svjedočenja i interpretacije o islamu u Bosni i Hercegovini, predstavljajući na taj način svojevrsnu historiju duhovnosti i kulture islama na ovim prostorima. Izložba ima naglašeno autorski i problemski pristup jer, kako podsjeća britanski diplomat i historičar E. Hallett Carr (1892–1982), povijest uvijek znači interpretaciju.

Dvadeset i tri sekcije nose nazive:

 • Evropa u ogledalu Bosne (kako je Evropa percipirala Bosnu i muslimane Bosne kroz stoljeća);

 • Od Kulina bana do našijeh dana (temeljni dokumenti iz društvene i političke historije Bosne i Bošnjaka);

 • Istočno pitanje (prijelomne ličnosti i događaji iz političke, društvene i kulturne historije islama u Bosni i definiranje evropskog “istočnog pitanja“ na primjeru Bosne);

 • Islam u vremenu (radovi polemičkog, kritičkog, reformatorskog karaktera i vodeći intelektualni predstavnici svog vremena);

 • Raznolikosti (bogatstvo kulturno-tradicijskih raznolikosti muslimana Bosne kao osobiti fenomen unutar evropske kulture; harmoniziranje bitnih vjerskih zahtjeva i kulturno-povijesnih osobitosti);

 • Islam u pluralu (višestoljetno iskustvo zajedničkog života različitih religija na prostoru Bosne i Hercegovine);

 • Grad (grad kao središnje mjesto razvijanja i širenja kulture islama – primjeri iz Bosne);

 • Institucije (temeljne institucije islama u Bosni i njihov historijski kontekst);

 • Znanje i obrazovanje (znanje kao središnji koncept socio-kulturnog kretanja islama i kao bitna odrednica islamskih institucija u Bosni, njihova života i rasta);

 • Kultura knjige i književa tradicija (središnje mjesto knjige u kulturi i duhovnosti muslimana u Bosni; islam u književnoj tradiciji Bosne);

 • Allah je Lijep i voli ljepotu: umjetnost visokog stila (ideja Lijepog u islamu; značaj Ljepote u islamu; najviši dosezi u umjetnosti i arhitekturi islama u Bosni);

 • Sevdah (sevdalinke i nematerijalna kultura; glazba u islamskoj tradiciji Bošnjaka);

 • Bosanski svjetovi mističkog islama (derviški redovi, sufijsko-derviška tradicija bosanskih muslimana);

 • Milosrđe (milosrđe u duhovnopovijesnoj perspektivi bosanskih muslimana);

 • Dunjaluk i ahiret (isprepletenost života i smrti u islamu, običaji vezani uz rođenje, ženidbu i sl.; odnos prema smrti);

 • Prostori intime (odnos javnog i privatnog u islamu; bosanska kuća);

 • Žena (položaj muslimanke/Bošnjakinje u društvenom, intelektualnom, kulturnom, umjetničkom i naučnom životu);

 • Žive vode (kult vode u islamu; voda u životu, vjeri, kulturi bosanskih muslimana);

 • Zeleni islam (priroda, svjetlo, zelenilo, čistoća u islamu – primjeri iz Bosne);

 • Preplitanja (preplitanja različitih vjerskih i kulturnih tradicija na prostoru Bosne i Hercegovine);

 • Ćeif i merak (islam kao prostor vedrine, životnog elana, “da“ životu).

 • Savremeni odjeci (refleksije kulture islama u savremenoj književnosti, glazbi, umjetnosti, arhitekturi, dizajnu u Bosni);

 • Zvijezde na istočnom i zapadnom nebu (znameniti Bošnjaci u društvenom, naučnom, kulturnom, umjetničkom životu na Zapadu i na Istoku kroz stoljeća).

Značajan dio predstavljene građe u gotovo svakoj od dvadeset i tri sekcije odnosit će se na predmete u vezi s islamskom arhitekturom i umjetnošću, a što potvrđuje i ilustrira značaj Ljepote u islamu i nerazdvojivu isprepletenost kulture i duhovnosti u islamu. Uz društveno-politički, kulturno-historijski, vjersko-duhovni segment islama u Bosni i Hercegovini, izložba će predstaviti djela islamske umjetnosti i arhitekture na prostoru Bosne i Hercegovine, od rane pojave islama na ovim prostorima do savremenosti. U sekcijama će biti zastupljeni, sučeljeni i dovedeni u vezu arhivski dokumenti, faksimili, rukopisi, historijske karte, stare razglednice, knjige i periodika, fotografije, audio, video, 3D zapisi, modeliranje u AR/VR tehnologiji te brojni skupocjeni artefakti koji pripadaju domeni likovnih i primijenjenih umjetnosti, u formi unikatnih radova u metalu, staklu, keramici, drvetu, tekstilu, kamenu, plemenitim metalima, na papiru, kao i originalne slike, grafike i radovi unikatnog dizajna.

Interdicisplinarna i multimedijalna izložba u čijoj pripremi i realizaciji sudjeluje veliki broj istaknutih naučnika iz oblasti društvenih i humanističkih nauka te veliki broj istraživača na terenu prvi put će, kroz najsavremenije modalitete produkcije i prezentacije, ponuditi i kritički valorizirati bogat materijal sakupljen iz brojnih domaćih i međunarodnih muzeja, galerija, privatnih kolekcija, arhiva, instituta, biblioteka, a koji predstavljaju dinamičnu, složenu i sadržajnu društveno-političku historiju islama, islamske duhovnosti, kulture, nauke i umjetnosti na prostoru Bosne i Hercegovine, u izazovima različitih historijskih epoha i u njenim doprinosima evropskoj i svjetskoj kulturi, duhovnosti i baštini.

Prof. dr. Aida Abadžić Hodžić

Autor koncepta, voditelj istraživačkog projekta i glavni kustos

CILJEVI PROJEKTA

POD NEBOM VEDRE VJERE – ISLAM I EVROPA U ISKUSTVU BOSNE

Projekat velike, multidisciplinarne i multimedijalne izložbe Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne treba da predstavi:

 • stručnoj i široj javnosti, na što sveobuhvatniji način, višestoljetno prisustvo islama i bosanskih muslimana u kulturnom, naučnom i javnom životu Evrope, sa naglaskom na osobitosti islama i njegovih duhovnopovijesnih manifestacija u Bosni i Hercegovini;

 • prisustvo, doprinose i vrijednosti bosanskohercegovačkih muslimana u različitim oblastima djelovanja, u promjenjivim historijskim, društveno-političkim i kulturnim kontekstima, kroz višestoljetno susretanje i ispreplitanje zapadnog i istočnog kulturno-civilizacijskog kruga;

 • humane, socijalne, moralne i estetske vrijednosti, kulturne i civilizacijske tekovine i potencijale bosanskohercegovačkog islama;

 • dijalošku otvorenost, sposobnost za suživot, demokratske vrijednosti i pluralni društveni život;

 • vitalnost, dinamičnost i kreativnost u njihovim naučnim, obrazovnim, kulturnim i društvenim odgovorima na povijesne izazove;

 • kompatibilnost bosanskih muslimana s modernim kulturnim i političkim normama, vrijednostima i idealima;

 • doprinos islama i muslimana urbanističkom razvitku Bosne i Hercegovine;

 • islamsku umjetnost i umjetničke forme, sadržaje i izraze inspirirane islamskim osjećanjima i razumijevanjema Lijepog u Bosni i Hercegovini;

 • kulturu islama u Bosni i Hercegovini kao odraz univerzalnih vrijednosti islama i specifičnosti bh. podneblja, kroz vrijednosti susretanja, povezivanja i ispreplitanja različitih kultura i tradicija;

 • šarmantno, vedro, optimističko lice islamskog osjećanja pomirenosti ovoga i drugoga svijeta, života i smrti, materijalnog i duhovnog u tajni Lijepog i Uzvišenog;

 • izgradnju i jačanje povjerenja kulturne razmjene i približavanja među narodima, nacijama i vjerskim zajednicama u zemlji, regionu i EU;

 • jačanje i podršku bosanskoherecegovačkog puta u EU;

 • promoviranje jasnog opredjeljenja IZ BiH za međureligijski dijalog i suživot.

Izložba Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne u najvećem dijelu svoga sadržaja i fundusa predstavljat će značajan doprinos osnivanju i koncipiranju muzejske zbirke Islamske zajednici, odnosno Muzeja islamske umjetnosti u Bosni i Hercegovini.

ISMET VELADŽIĆ – Projekt menadžer

TIMOVI, STRUČNA TIJELA, SAVJETI

Projekat će okupiti eminentne stručnjake iz različitih oblasti društvenih i humanističkih nauka. Uz primjenu klasičnih i savremenih obrazaca izlaganja, koji uključuju fotografije, dokumente, faksimile, izvorna umjetnička djela i radove primijenjenih umjetnosti i zanata, makete, crteže, videoradove i sl., u projektu će biti zastupljeni različiti modaliteti prezentacije i produkcije, što uključuje snimanje dronom ambijentalnih cjelina, 3D programe simulacije i modeliranja, a koji bi se koristili za oblikovanje iskustva boravka u interijeru određenih objekata i rekonstrukcije autentičnih interijera te tehnologije virtuelne i proširene stvarnosti itd.

Priprema i produkcija izložbe podrazumijevat će multidisciplinarna naučna istraživanja, selekciju obimne građe, konsultaciju velikog broja izvora, saradnju s brojnim muzejima, galerijama, arhivima, institutima, privatnim zbirkama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Stoga je Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini formirala stručne timove, savjete i odbore koji su zaduženi za različite faze pripreme, realizacije, produkcije, promocije i podrške projektu.

U cijelom toku projekta bit će aktivne online platforme na web-u i društvenim mrežama, poput Facebook i Instagram računa, koji će biti otvoreni specifično u okviru projekta. Kroz članke, fotografije i videa pratit će se selekcija i priprema artefakata tako što će se pojedini izložbeni eksponati u kratkim vremenskim razmacima objavljivati i kratko predstavljati. Tim putem će i široj javnosti biti dostupni online vizualni prikazi (uz fotografije, videa) koji će sa kratkim popratnim tekstovima/objavama pružati važne informacije o izložbenim jedinicama.

Pokrovitelj Izložbe je reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein-efendija Kavazović. Autor koncepta, voditelj istraživačkog projekta i glavni kustos je prof. dr. Aida Abadžić Hodžić. Odbor za promociju i podršku čine Rifat Fetić, Safet Softić, muftija prof. dr. Nedžad Grabus, muftija Remzija Pitić, prof. dr. Dževad Hodžić, Razim Čolić, Ismail Smajlović, Mensur Karadža i Zejnil Rebihić.

U inicijalnoj fazi pripreme projekta Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini imenovala je Stručni tim za izradu prijedloga šireg izbora potencijalnih izložbenih eksponata, a prema problemskim segmentima izložbe.

Nakon odabira cca 800 jedinica koje spadaju u širi izbor, Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH formirala je Redakcijski tim (dr. Ekrem Tucaković, Lejla Bektaš, prof. dr. Enes Karić, prof. dr. Hilmo Neimarlija, mr. Meho Šljivo, dr. Hikmet Karčić, prof. dr. Ibrahim Krzović, dr. Nirha Efendić, prof. dr. Aida Idrizbegović Zgonić, dr. Samedin Kadić, mr. Osman Lavić, dr. Aida Smailbegović, Aziz Kadribegović, mr. Amina Rizvanbegović Džuvić, Kenan Šurković, Mirsad Ovčina, Hamza Ridžal). Zadatak Redakcijskog tima je da sa Kustoskim timom izvrši selekciju užeg izbora radova za izložbu. Tim, pored toga, daje sugestije za legende i opisne tekstove koje mogu pratiti izložbene jedinice.

 • Kustoski tim (prof. dr. Ismet Bušatlić, doc. dr. Haris Dervišević, Amra Madžarević, mr. Lebiba Džeko) zadužen je za izložbeni koncept, selekciju, postavku izložbe, pripremu izložbenih legendi i popratnih tekstova kao i saradnju sa produkcijskim timom i urednikom za društvene mreže.

 • Istraživački tim (dr. Šefko Sulejmanović, dr. Hajrudin Balić, mr. Suad Mahmutović i Azem Feriz) koordinira istraživačke aktivnosti na području Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Hercegovačko-neretvanskog kantona i na području Sandžaka vezano za prikupljanje eksponata koji se čuvaju u arhivima, bibliotekama ili drugim mjestima na ovom području u svrhu realizacije izložbe.

 • Producent izložbe (Mirza Hasanefendić, MA) u saradnji sa kustoskim timom i redakcijskim timom koncipira i producira forme, medije, sadržaje izložbenih jedinica, eksponata i tema, kao i scenografiju izložbe.

 • Tim za medijsko predstavljanje i društvene mreže (Elvedin Subašić i Lamija Hasanefendić) koordinira medijsko praćenje projekta i njegovu promociju na društvenim mrežama.

 • Projektni tim vodi menadžer projekta (Ismet Veladžić) sa asistentom za finansije (Muhedin Garanović), asistentom za administrativne poslove (Lejla Bektaš) i asistentom za pravne poslove (Nihad Mehmedović).

 • Tim za promociju i tehničku podršku (dr. Nezir Halilović, mr. Seid Eminović i Mesud Smajić) zadužen je za promociju u odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice, javnim školama, štampu i promociju kataloga i tehničku postavku izložbe.

 • Tim za lekturu i prijevod na engleski jezik (Amina Uzunalić, Milica Babić, Gina Landor) vrši lekturu bosanskog teksta, prijevod i lekturu engleskog prijevoda.

By |2022-09-23T09:45:29+00:0023 Septembra, 2022|Categories: Ostalo|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
Go to Top