Hafiz Ibn Asakir u svome dijelu Historija navodi predaju koja seže do Hammad b. Muhammeda gdje kaže: Neki čovjek napisa na hartiji nekoliko pitanja i posla ih Ibn Abbasu. U pismu stoji sljedeće:
1.    Šta je to što nejma ni krvi ni mesa a progovorilo je?
2.    Šta je to što nejma ni krvi ni mesa a išlo je?
3.    Šta je to što nejma ni krvi ni mesa a disalo je?
4.    Koje dvoje nejmaše ni krvi ni mesa a kada su upitani-odgovoriše?
5.    Koji je izaslanik  jedne prilike bio od Boga poslan a nije pripadao ni džinima, ni ljudima nit melekima?
6.    Koje stvorenje umrije a zatim njime bi proživljeno drugo stvorenje?
7.    Koliko je majka Musaa a.s. dojila prije nego što ga je u povojku niz vodu bacila?
8.    U koje ga more spustila?
9.     Kojeg dana?
10.    Koliko je bio visok Adem a.s.?
11.    Koliko godina je živio?
12.    Ko’ ga je naslijedio?
13.    Koja ptica ne nosi jaja a ima mjesečnicu?

Ibn Abbas odgovori:
1.    Vatra kada reče: „Imali još!?“'(Kaf 30.);
2.    Štap Musaa a.s.;
3.    Zora kojom se Uzvišeni kune-(We s-Subhi iza teneffes);
4.    Nebesa i Zemlja  kada rekoše: „Pokoravamo se drage volje“ (Fussilet 11);
5.    Gavran koga Uzvišeni Allah posla Ademovom sinu Kabilu;
6.    Krava kojom bi oživljen čovjek/provjeriti u suri El-Bekare;
7.    Majka je Musaa a.s. dojila 3. mjeseca prije spuštanja u vodu;
8.    Spustila ga je u more Kulzum;
9.    Desilo se to u petak;
10.    Adem a.s. bio je visok 60 lakata;
11.    Adem a.s. živio je 940 godina ( hiljadu manje šezdeset );
12.    Njegov nasljednik bio je Šit;
13.    To je šišmiš tj. ona spomenuta ptica u koju je Isa a.s. puhnuvši, Božijim emerom, dušu udahnuo.

Kamalu-d-Din Ad-Damiri, Hajatu-l-hajwan Al-Kubra ( Kazivanje o slijepom mišu str. 549 )

Prijevod:
S. Mrahorović