Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je, usljed brojnih upita vjernika muslimana o stavu Islamske zajednice naspram najavljenog održavanja LGBT skupa u Sarajevu, usvojilo zaključak kojeg vam prenosimo u cjelosti:

 

Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o javnom okupljanju LGBT osoba u Sarajevu

Na osnovu upita velikog broja vjernika i vjernica o stavu Islamske zajednice prema najavljenom javnom okupljanju LGBT populacije, Vijeće muftija podsjeća vjernike na svoj zaključak sa pete redovne sjednice održane u Sarajevu 16. decembra 2015. godine u kojem se kaže kako islam afirmira brak i porodicu, podstiče na formiranje braka i očuvanje vrijednosti braka, potomstva i porodice kao osnovne ćelije ljudskog društva. Prema učenju islama brak je ugovor o zajedničkom životu između muškarca i žene zaključen uz obostrani pristanak s ciljem osnivanja porodice, moralnog uzdizanja i zadovoljenja materijalnih, tjelesnih i duhovnih potreba među supružnicima i njihovim potomstvom. Allah dž.š. u Kur'anu kaže: „ O ljudi, Mi vas od jednog muškarca i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali… (El-Hudžurat, 13) i kaže: „ i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju; “ (Er-Rum, 21).

U istom zaključku se naglašava kako se homoseksualizam nedvojbeno u izvorima islama (Kur'anu i Sunnetu) kvalificira velikim grijehom i razvratom (el-fahiše) i kao takav zabranjenim (haram).

Shodno tome i povodom najavljenog okupljanja pozivamo vjernike i vjernice da se distanciraju od promocije velikih grijeha, kao što se u Kur'anu kaže: „ …nepribližujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne… “ (El-En'am, 151). I kao što se također u Kur'anu kaže: „ I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!” (El-Isra, 32).

Također, skrećemo pažnju vjernicima da nijednom pojedincu, ma ko bio, nije dozvoljeno nasilje prema bilo kojem čovjeku zbog njegovog ličnog uvjerenja i orijentacije. Allah u Kur'anu kaže: ,,…a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje – da pouku primite, on vas savjetuje. “ (En-Nahl, 90).

sekretar Vijeća muftija

Mr. Ahmed Purdić