Project Description

Nedim ef Smajlović
Nedim ef Smajlović
Nedim Smajlović, rođen 3.11.1989 godine u Banovićima, osnovnu školu završio u Vozućoj, 2005 godine upisuje medresu “Osman ef. Redžović” u Visokom koju završava 2009 godine. Islamski pedagoški fakultet završava 2012 godine i stiče zvanje prof. Islamski vjeronauke. Godine 2015 upisuje postiplomski studij na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici koji uspješno završava 2017 godine i stiče zvanje magistar religijske edukacije. Radio je u osnovnim i srednjim školama kao profesor Islamske vjeronauke. Od 2018 godine je zaposlen kao imam u džematu Omazići.