Jučer i danas je realizovan još jedan veliki posao na unutrašnjem uređenju mesdžida Aljkovići. Mesdžid u Aljkovićima dodatno je uljepšan i ukrašen sa novim zavjesama i tepisima- sedžadama. Već duže vrijeme Džematski odbor džemata Seona radi na mnogobrojnim aktivnostima koje, kao to njihov vrijedni imam Haris ef. Ikanović kaže, realizuju uz pomoć i bereket Uzvišenog Gospodara ali i darežljivih ljudi i džematlija. Džematski odbor džemata Seona ovim putem želi da iskaže uistinu veliku zahvalu svim svojim džematlijama koji su pomogli u realizaciji ovog projekta. Posebno se zahvaljujemo, kako to oni kažu, našoj dijaspori i Federalnom ministarstvu za izbjegla i raseljena lica na srdačnoj pomoći i saradnji.