Nakon pauze uzrokovane pogoršanjem epidemiološke situacije Kurs islama za omladinu nastavlja sa radom. Kao i dosad, Kurs će posjećivati eminentni predavači, profesori, direktori važnih institucija, izuzetni retoričari koji su svoje titule adekvatno opravdali u svim sferama života.  Pored značajnih predavanja od strane već spomenutih govornika koja imaju odgojno-obrazovnu funkciju, akcenat je i na druženju i povezivanju omladine koja je bitan element našega društva.

Kurs se održava nedjeljom u prostorijama Islamskog centra u Banovićima u 12:30. Možete se prijaviti lično dolaskom na Kurs, ili  kod svojih džematskih imama ili kod voditelja Kursa.

Voditelj Kursa je hafiz prof. Abdulaziz Hidić.