بسم الله الرحمن الرحيم

POTICAJNA LJUBAV KOJU DARIVA UZVIŠENI ALLAH

فبِمَا رَحمَة مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُم وَلَو كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلقَلبِ لَٱنفَضُّواْ مِن حَولِكَ فَٱعفُ عَنهُم وَٱستَغفِر لَهُم
وَشَاوِرهُم فِي ٱلأَمرِ فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلمُتَوَكِّلِينَ.(سورة آل عمران:159)
"Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se
iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A
kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u
Njega." (Kur'an, 3:159)
U ovome danu prve džume u Reibu-l-evvelu 1441. H. godine, otvara se tema o
posljednjem Allahovom Poslaniku, Muhammedu, a.s. Tradicija muslimana je ukrašena
različitim sadržajima ibadeta kojim se sjećaju odabranog među ljudima da sa
poslaničkom misijom bude MILOST cijelom svijetu. (K, 21:107)
Okrilje milosti Uzvišenog Allaha obuhvata cijeli svijet koji je ispunjen ljubavlju i
pažnjom. "Uzvišeni Allah je pun ljubavi…." (K, 85:14 1 ) koju dariva ljudskom rodu,
plemenitom Poslaniku, a.s., njegovoj porodici (Ehli Bejt) i Ummetu za koji objavljuje:
"Vi ste najbolji Ummet…" (K, 3:110). To je zajednica koju oplemenjuje Muhammed,
a.s., svojom poslaničkom misijom sa kojom temelji brižnost, širi ljubav, razvija toplinu
iskrenih odnosa i promovira brojne vrline koje razboriti ljudi mogu i trebaju koristiti na
vlastitoj životnoj putanji. Objavljeni ajet: „…ti si blag prema njima; a da si osoran i
grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine..“ (K, 3:159) skreće pažnju na posebnost Časnog
Poslanika, a.s., koji svoj Ummet spominje u činu rađanja (Mevlud): Moj ummet, moj
ummet… ( أمتى، أمتى..), koji ne zaboravlja podijeliti zadovoljstvo ushićenja Mi'radža sa
svojim Ummetom: „Neka je mir i Allahov blagoslov na sve nas i na čestite koji dobra
djela rade…“ Poslanik, a.s., koji u rastanku sa ovim svijetom ostavlja oporuku i uči dovu
Uzvišenom Allahu: “Gospodaru, moj ummet, moj ummet!”, a onda je zaplakao. Uzvišeni
Allah tada reče Džibrilu: “Otiđi kod Muhammeda i upitaj ga šta ga je rasplakalo, a tvoj
Gospodar to najbolje zna.” Džibril, a.s., je otišao kod Muhammeda, a.s., i upitao ga zbog
čega plače, a on mu je ispričao da se brine za svoj ummet, a Allah svakako najbolje zna
šta je on rekao. Tada je Svevišnji Allah kazao Džibrilu: "Otiđi kod Muhammeda i reci
mu da ćemo ga u pogledu njegovog Ummeta učiniti zadovoljnim, a ne žalosnim i
nesretnim." (Muslim)
To je Poslanik, a.s., koji je saosjećao iskušenja svoga Ummeta: "Došao vam je Poslanik,
jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete,
a prema vjernicima je blag i milostiv.” (K, 9:128 2 ) Pažnja, briga, milosrđe i druge brojne
vrline su ukrasi Muhammeda, a.s., koje promovira u dunjalučkoj misiji. Roditeljska
pažnja prema potomstvu može naći ugodan napitak na izvoru vrlina koje je utemeljio i
razvijao u svome Ummetu Allahov Poslanik, Muhammed, a.s.
Muhammed, a.s., je utemeljio i pokazao kako se brine o zajednici, narodu,
porodici i potomstvu. Brojne su činjenice zabilježene u SIRI, životopisu Allahova
Poslanika, a.s., koji to traži od lidera kada zauzimaju mjesto vođe, to očekuje od roditelja
kada ih Uzvišeni Allah počasti potomstvom.
Briga o narodu/podanicima i potomstvu je stalna obaveza. U djetinjstvu odgovorni
roditelji brinu o zdravlju djeteta, u mladosti podstiču na učenje, a u zrelosti na rad. Na
takvoj životnoj stazi treba pokazati vrlinu odgoja iz djetinjstva, kulturu ponašanja iz
1 وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلۡوَدُودُ. ( سورة البروج:14)
2 لَقَد جَاۤءَكُم رَسُول مِّن أَنفُسِكُم عَزِیزٌ عَلَیهِ مَا عَنِتُّم حَرِیصٌ عَلَیكُم بِٱلمُؤمِنِینَ رَءُوف رَّحِیم. (سورة التوبة: 129)

učenja i fizičke sposobnosti za rad i sticanje halal zarade. To je mudrost života u okrilju
Milosti Uzvišenog Allaha i brižnosti Njegovog Časnog Poslanika, a.s.
Neodgovorno roditeljstvo zanemaruje brigu o zdravlju potomaka. Ukazano je na problem
u ovoj generaciji i na ovom prostoru da određene osobe vode kampanju protiv
vakcinisanja beba. To je opasno, nezrelo i neodgovorno. Zdravlje djece i obaveza
vakcinisanja je briga roditelja i odgovornih u društvu! To se ne smije potcijeniti kao ni
pojava samoranjavanja djece, učenika u osnovnim školama. Roditelji i odgovorni u
društvenoj strukturi su dužni aktivno se uključiti u sprečavanje nastranih pojava. Poziv
Uzvišenog Allaha: "O vjernici, brinite se o sebi…." (K, 5:105 3 ), odnosno: "O vjernici,
pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne ništite djela svoja!" (K, 47:33 4 )
Ne ubijajte svoje potomstvo neodgovrnošću! Dakle, Poslanik, a.s., je utemeljio brižnost u
svome Ummetu i to očekuje od roditelja u brizi o potomstvu. Dakle: „Ne gubite nadu u
Allahovu milost, samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost.“ (K, 12:87) To je
poticajna ljubav koja može i treba da rađa djecu i brine o zdravlju potomaka! Zato treba
kazati da je čestitima dužnost da obrazuje mladost i širi znanje. To je garancija svijetle
budućnosti!
Radite poslove koje volite koristeći resurse u sebi i oko sebe, bićete dostojanstveni i
neovisni o drugima!!
Neka su vam mubarek DANI MEVLUDA!
Sarajevo, 01. novembar 2019. godine