Polovina od 1680 vjernika, koliko će ih iz Bosne i Hercegovine ove godine obaviti hadž, doputovalo je u Medinu u prvih šest od ukupno dvanaest predviđenih letova. Za danas su planirana nova četiri leta, ujutro u 10:00 i 10:15, te navečer u 22:15 i 22:30, dok su za sutra predviđena dva posljednja leta, u 10:00 i 10:15.

Ovi letovi namijenjeni su za preostali dio hadžija iz Zeničkog muftijstva, zatim hadžije iz Tuzlanskog muftijstva i dio hadžija iz Travničkog muftijstva, te dio hadžija Sarajevskog muftijstva i sve ovogodišnje hadžije iz Mostarskog muftijstva. U posljednja dva aviona putovat će preostale hadžije iz Sarajevskog muftijstva.

Ranije pristigli vjernici u Medinu su započeli posjete znamenitostima ovoga svetog grada. Prvo su organizirano posjetili Poslanikovu, a.s., džamiju, a sinoć su u pratnji svojih vodiča i šerijatskih konsultantica imali priliku posjetiti i Revdu, jednu od posebnosti ove džamije, ali i Medine općenito.

Er-Revda el-Mutahara je prostor između Poslanikovog, a.s., mezara i njegovog minbera, za koji se u hadisu kaže da je jedna od džennetskih bašči. Tim prostorom je Poslanik, a.s., prolazio svaki dan od svoje kuće dok je dolazio na namaz. Tu mu je dolazila i objava od Allaha, dž.š.

Na izlazu iz Revde ovogodišnje hadžije su imale priliku proći pored Poslanikova, a.s., mezara, koji je ukopan u istoj soba gdje je i umro i zbog čega je ova džamija postala mjesto u koju milioni muslimana dolaze svake godine. Sam Poslanik, a.s., je rekao: “Ko me posjeti poslije moje smrti kao da me je posjetio dok sam bio živ.”

Pored obilaska Revde i Poslanikova, a.s, mezara, danas će naše hadžije posjetiti još dva poznata mesdžida u Medini: Mesdžid Kuba’, prvu džamiju koja je sagrađena u islamu, ne računajući dva harema u Mekki i Jerusalemu, te Mesdžid Kibletejn, u kojem je upravo došlo do promjene Kible od Bejtu-l-Makdisa u Jerusalemu prema Ka’bi u Meki.

Također, naše hadžije će imati priliku posjetiti i Uhud, mjesto gdje se 625. godine odigrala značajna bitka između muslimana i mekanskih mušrika. U ovoj bitki je ubijen amidža Poslanika, a.s., Hamza ibn Abdulmuttalib, jedan od prvih koji su prihvatili islam, poznat i pod nadimkom „Allahov lav“. I sam Poslanik, a.s., bio je ranjen. Na ovom mjestu će posjetiti mezarje šehida, a za hadžije će se na brdu Uhud održati predavanje o tom značajnom mjestu i događaju.

Organizirane posjete ovim znamenitostima nastavit će se i u narednim danima za hadžije koji budu kasnije pristizali u Medinu.

Redovne servisne informacije kao i zabilješke o aktivnostima naših hadžija možete pratiti putem web-stranice www.hadziumra.ba te oficijelne facebook stranice „Hadž i umra BiH“.

Vijest preuzeta sa:

www.islamskazajednica.ba