Hvala neka je Allahu Uzvišenom, Stvoritelju nebesa i Zemlje. On je sve stvoreno obuhvatio Svojim znanjem. Njegovom mudrošću i odredbom je data svrha i smisao svakoj stvari. Po Njegovoj volji se sve kreće i održava u neprestanom skladu i harmoniji. Jedna od Njegovih odredbi je i ta da je između Svojih najboljih stvorenja izabrao poslanika Muhammeda, alejhis-selam, objavio mu Svoju knjigu i poslao ga kao milost svim svjetovima.

Draga braćo i poštovane sestre!

Bajramski blagdani su vrijeme u kojem Plemeniti Gospodar daruje ljudima izuzetno raspoloženje i duševno zadovoljstvo. Osjećaj mira i zadovoljstva u našim dušama je doista veliki Božiji dar pa Mu se iskreno i s predanošću zahvaljujmo na toj blagodati, kao i na svemu što nam u danima Bajrama udjeljuje da bi nas učinio sretnim i da bi se naše stanje poboljšalo. I ne samo u danima Bajrama. Nebrojeno je mnogo blagodati koje Svemilosni ljudima daje, uz obavezu da Mu oni zahvalni i pokorni budu, a da se od obijesti sustegnu i da uspostavljeni red na Zemlji ne narušavaju.

Zahvalnost Bogu Jedinom najljepši je naš odgovor za Njegovu dobrotu i plemenitost kojima nas obasipa. Zapravo, Njemu Svemogućem i o svim svjetovima Neovisnom, nismo u stanju ni odužiti se drukčije nego iskrenom vjerom i zahvalnošću. Ali, nesmijemo zaboraviti da nas je naš Gospodar zadužio da s dobrima kojima smo opskrbljeni odgovorno postupamo i da ih nesebično dijelimo s drugima. Allahovo zadovoljstvo će zasigurno zaslužiti svako od nas čije je srce zahvalno a ruka darežljiva i sačuvana od nepravde. U mudroj Allahovoj Knjizi nam se objavljuje:

Ako vi budete nezahvalni, pa, Allah o vama ne ovisi…

A ako budete zahvalni, s vama zadovoljan je On. (Ez-Zumer, 7.)

A u drugom ajetu je svakom čovjeku upućen lijep savjet i jasna odredba:

I kao što je Allah tebi dobro učinio – i ti dobro čini, i nemoj nereda činiti na Zemlji! Allah doista one koji nered čine ne voli. (El-Kasas, 77.)

Da su zahvalnost i poniznost pred Gospodarom svjetova, te plemenitost i odgovornost prema ljudima i svemu što je stvoreno, suštinske odlike čiste ljudske prirode, najsnažnije nas podučavaju i podsjećaju ibadeti naše vjere. Pored svakodnevnih ibadeta, u ovom blagoslovljenom mjesecu zu-l-hidždžetu, takav smisao nalazimo u propisima hadža i kurbana. Njihova važnost je neizmjerna za naš individualni, ali i porodični i društveni život i sudbinu. Već drugu godinu smo iskušani, kao rijetko kada u povijesti, jer zbog pandemije i ograničenog broja hodočasnika ne prisustvujemo blagoslovljenom skupu i hadžskim obredima na Arefatu i u časnim haremima Mekke i Medine.

Iako su mnogi među nama sjetni zbog nemogućnosti da ove godine obave svoju hadžsku dužnost, svi treba da budemo ispunjeni velikom nadom zbog prilike da mnogostruko dobro postignemo žrtvovanjem naših kurbana.

U kur'anskoj suri El-Kevser, Plemeniti Gospodar Svom miljeniku i vjerovjesniku Muhammedu, alejhis-selam, objavljuje:

Mi smo te, zaista, obdarili dobrom u obilju, pa, klanjaj radi Gospodara svoga i kurban kolji,uistinu, onaj koji te mrzi odsječen je od svega što je dobro i on će bez pomena ostati! (El-Kevser, 1-3.)

Pet je ključnih pojmova koji se nadaju iz sadržaja ove najkraće sure u Kur'an-i kerimu, a u kojoj je kurban ljudima stavljen u dužnost: kevser (mnogostruko dobro ili dobro u obilju), salat (obavljanje propisanih namaza u kojima je vrelo naše duhovne snage), nahr (obred kurbana i svjedočenje spremnosti na požrtvovanost u ime Boga a za dobrobit ljudi), šani’ (među ljudima će uvijek biti onih koji preziru, mrze i u neprijateljstvu ostaju) i ebter (obećanje Svemogućeg Boga da će oni koji u mržnji i neprijateljstvu istrajavaju biti lišeni dobra oba svijeta ida se oni nikada neće po lijepom spominjati).

Braćo i sestre!

Svaki od upravo istaknutih pojmova nosi vrijednu poruku za razmišljanje o našoj sadašnjosti i budućnosti, kako u ovim blagoslovljenim danima tako i poslije njih. Prvim izrazom el-kevser (mnogostruko dobro) podsjeća nas Uzvišeni na posebne blagodati darovane našem pejgamberu Muhammedu, alejhis-selam, koje se, milošću Milostivog, izlivaju i na nas, a koje ispunjavaju ovaj i protežu se na Drugi svijet. Kada su nam te neizbrojne Božije blagodati bez kojih ne možemo pred očima, kada ih se sjećamo, bliži smo i njihovom Darovatelju. Tako ćemo snagom i ljepotom vjere, priznanja i zahvalnosti ispuniti svoja srca i oplemeniti svoje duše. Osnažit će nas to u susretu sa svakodnevnim izazovima koje nam donosi život, bilo da su iskušenja egzistencijalne naravi, ili su ona koja dolaze od nedobronamjernih ljudi.

Namaz kao vid posebne pokornosti Gospodaru svjetova je konkretni put kojim se izražava spremnost na prihvatanje izazova i čvrsto oslanjanje na Onoga Koji može otvoriti puteve savladavanja i najtežih životnih kušnji. Ibrahim, alejhis-selam, kojeg se sjećamo vezano za jedinstveni primjer spremnosti na žrtvu, uspio je snagom potpune predanosti Allahu, dželle šanuhu, da iz najtežih kušnji izađe i da njegovo djelo obasja najljepše staze ljudske povijesti sve do ovog vremena.

Zato, i naši kurbani kao čin žrtve na ovaj Bajram, i sve naše druge žrtve na Putu Istine i pravde, po uzoru na Ibrahima, alejhis-selam, moraju biti opečaćene predanošću Onome Koji je dao i nas i sve što žrtvujemo. Tada naše žrtvovanje dobija svoj smisao i postaje uzvišeno. A uzvišena i sveta je i sama spremnost na žrtvovanje, u ime Boga Jedinog, za odbranu vrijednosti koje se ne smiju ničim i nipošto oskrnaviti: život, vjera, čast, porodica, imetak, domovina…

Još nečemu nas poučava ova kratka sura koju na poseban način iščitavamo u danima mjeseca jula kada obilježavamo Genocid i najteže zločine u Srebrenici i cijelom Podrinju, Prijedoru i dolini Sane, Brčkom, i brojnim drugim sredinama. Uči nas istini da ne treba da gajimo nerealnu nadu da nas i dalje neće pratiti prezir, mržnja i neprijateljstvo onih koji su spremni da osporavaju prava drugih ljudi i da prisvajaju ono što pripada drugima. Skloni su to činiti na mnogo načina koji vode istom cilju, ne prežući ni od genocida. Oni smišljaju i snuju tešku budućnost drugima. Ali, takvi će ako se ne pokaju i ne poprave, to je pravilo u ljudskoj povijesti, težak usud još na ovom svijetu dočekati. Oni će zato što ne žele dobro, već zlo drugima, kako je u Svojoj riječi posvjedočio Svemogući Bog, biti odsječeni od svega što je dobro i bez lijepog pomena će ostati.

Bio je faraon koji je ljudima zulum, nasilje i nepravdu činio, smatrajući da na to ima pravo. Ubijao je mušku djecu kako bi zaštitio svoju vlast i dominaciju, a nije to smatrao zločinom, nego zaštitom svoga poretka. Ugušio se u vlastitoj oholosti. More ga progutalo. Bespovratno. A iza njega je ostao ružan pomen. Primjer nepravde i osionosti. Do Sudnjega dana.

Bio je Ebu Leheb. Neprestano je išao za našim Poslanikom, alejhis-selam, i govorio: ”Ovaj laže! Nije istina u što vas poziva!” Svoju mržnju prema Muhammedu, alejhis-selam, pokazivao je u svakoj prilici. Na dan Bedra se teško razbolio i od te bolesti je umro. Uz strašnu patnju. Iza njega je ostao trajno ružan pomen na ovom svijetu. I pripremljena patnja na Budućem svijetu.

A poslanici koje su silnici uznemiravali i u laž ugonili, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammed, neka je na sve njih mir i spas, kao i njihovi vjerni sljedbenici, spominju se po istini i plemenitosti i pratit će ih dobar glas sve do Sudnjeg dana. I poslije. Na Ahiretu.

O nama Bošnjacima se u cijelom svijetu govori kao o čestitom, strpljivom i miroljubivom narodu koji teži da s drugima i drugačijima živi u miru i harmoniji. Kao o narodu koji nije prijetnja nikome ko ga uvažava i poštuje. Ko ga prihvata onakvim kakav jest, sa svim njegovim specifičnostima, tradicijom, vjerom, jezikom i običajima. Takvima nas vide oni koji nemaju sljepilo mržnje na svojim očima i čije uši nisu zapušene naslagama laži i neistina. A oni koji su opterećeni lošim namjerama, mržnjom i pohlepom, da bi progledali, valja im se osloboditi svih tih okova, pogledati Istini u oči, suočiti se s njom i izbaviti iz samoblokade. Emocionalne, racionalne, moralne, ljudske. Da bi čovjek bio čovjek – nužno je da otvori svoj duh prema Istini.

Mi ćemo, s Božijom pomoći, ostati kakvi jesmo u našem odnosu prema drugima jer smatramo da svi ljudi imaju jednaka prava na svoje dostojanstvo i izbor vlastitih vrijednosti. Ostajemo postojani i vjerni svom Gospodaru i svojoj vjeri, svom narodu i domovini. S drugima koji to prihvataju dijelit ćemo sve zajedničke nam vrijednosti i preko njih se povezivati u zajedničkoj budućnosti, na zajedničkom prostoru. Ali ostajemo spremni i požrtvovani da uvijek čuvamo ono što je pripadalo našim precima i što treba da bude naslijeđe naših potomaka. Nikada nećemo dozvoliti da nas zarobi mržnja i nećemo smišljati i činiti zlo, ali ćemo se svim spletkama, mržnji i nasrtajima na naša pravadostojno suprotstaviti.

Draga braćo i sestre!

U ovim blagoslovljenim danima se prisjetimo riječi kojima je Allah Sveznajući Svoje vjerovjesnike, a preko njih i sve ljude, podučio:

Ti reci (posvjedoči): ”I namaz moj i svi obredi moji, i život moj, i smrt moja Allahu, svih svjetova Gospodaru pripadaju. On nema Sebi ravna, i zato je naređeno meni da budem prvi od onih koji su Mu predani!”(El-En'am, 162-163.)

A u pogledu međusobnih ljudskih odnosa, Uzvišeni savjetuje: Nemojte zaboravljati na velikodušnost u svojim uzajamnim odnosima! Jer, Allah vidi šta vi radite! (El-Bekare, 237.)

Allaha, dželle šanuhu, molimo da nas prema najboljim rješenjima usmjeri, da svi ljudi uzmu pouku i da popravi naše stanje. Molimo Ga u ovim bajramskim danima, ispunjenim posebnim bereketom, da nas čvrsto veže uz sve naše zajedničke vrijedosti u dini-islamu i u našoj domovini.

Molimo Allaha Uzvišenog da primi naše kurbane i da ih učini zalogom potpune sigurnosti i Pravog puta naše djece i naših porodica.

Neka nas kurban približi našem Stvoritelju, ali i jedne drugima u familijama, među prijateljima i u našim komšilucima.

Naša stalna obaveza su slabi i nemoćni. Briga o njihovom stanju poseban je ispit za svakoga od nas i naš veliki emanet.

Poštovani vjernici! Braćo i sestre!

Neka vam Allah Uzvišeni podari dobro zdravlje i uputi vas na djela koja će vas ispuniti neprolaznim zadovoljstvom i srećom.

Svima vama, povodom Kurban-bajrama, upućujem srdačne čestitke, s pozivom da našu bajramsku radost podijelimo sa svim ljudima.

Bajram šerif mubarek olsun!

Utorak, 20. juli 2021./10. zul-hidždže 1442.


Izvor: muftijstvotz.ba