Dana 19.03. 2022. godine, u organizaciji Aktiva omladine MIZ Banovići, a u suradnji sa Kursom islama, u džamiji Islamskog centra u Banovićima održano je omladinsko druženje mladih Goražda i Banovića. Nakon dočeka i međusobnog upoznavanja aktivisti Banovića su predstavili grad Banoviće i govorili na temu Prepreke i iskušenja mladima u savremenom dobu, dok su gosti iz Goražda progovorili o znamenostima svoga grada. U nastavku druženja mr. Benjamin Muhović je održao predavanje iz obasti šumarstva i ekologije, govoreći o značaju šuma i brizi i zaštiti okoline. Na kraju druženja upriličen je zajednički ručak i slobodan obilazak grada gdje su mladi učvrstili svoja poznanstva i proširili svoje socijalne veze.