Project Description

mr. Sead ef. Mrahorović (Glavni imam)
mr. Sead ef. Mrahorović (Glavni imam)
Mr. Sead ef. Mrahorović je rođen 26. Decembra 1976. godine. Osnovnu školu je završio u Seonoj. 1997. godine je završio Behram-begovu medresu u Tuzli, a potom fakultet Šerijatskog prava u Bejrutu (Liban) 2002. godine. Iste godine je počeo da obnaša funkciju Glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Banovići. Sead ef. Mrahorović je magistrirao na Internacionalnom Univerziteta u Novom Pazaru 2011. godine. Trenutno je na doktorskom studiju na istoimenom univerzitetu.