Project Description

Edin ef. Delić
Edin ef. Delić
Edin ef. Delić je rođen 5. Aprila 1979. godine u Banovići Selu. Osnovnu školu završio u Banovićima, a 1998. godine Behram-begovu medresu u Tuzli. 1. Juna iste godine Edin ef. Delić počinje sa radom u džematu Pribitkovići gdje radi i dan danas.