Project Description

Ovaj džemat broji oko 400 domaćinstava i posjeduje džamiju u kojoj se obavlja beš vakat.
Džamija je prvi puta izgrađena 1950, zatim 1993 na istom mjestu i 2003. god. nova džamija. Džamija pod nazivom „Šeherzana“ proklanjana je u julu 2007. godine, a naziv je dobila po velikom vakifu hanumi Šeherzadi iz Irana koja je u najvećem dijelu izgradila ovu prelijepu džamiju.
Sadašnji imam u džematu Seona je Haris ef. Ikanović.
Dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu su bili: ef. Behrić, Hamza-ef Efendić, Mehmed-ef Mrahorović,Nazif-ef Mušanović. Od svih imama koji su radili u ovome Džematu najpoznati je Nazif-ef Mušanović koji je radio u ovome Džemat puni radni vijek. Kao Imam i Muallim ovoga Džemata odveden je iz Mekteba pred očima djece i u zatvoru proveo preko šest godina.Nazif-ef je mnoge džematlije i opismenio kroz mektesku pouku u kojoj je imamo izvanredne rezultate.
Vakufska imovina u džematu: Dvije džamije, imamska kuća, mekteb, nekoliko mezarja i njiva.