Project Description

Ovaj džemat broji oko 234 domaćinstva i ima džamiju u kojoj su zaduženja imama slijedeća: Džuma – namaz, subota i nedjelja podne – namaz.
Džamija u ovom džematu je krenula sa izgradnjom 1998. godine, a proklanjana 13. Avgusta 2006. godine.
Sadašnji imam je Edin ef. Delić. 10. septembra 2018. proučena je šljemenska dova za novoizgradjenu vakufsku kuću u ovom džematu.
Vakufski posjedi u ovom džematu su: džamija, mekteb te vakufska kuća u izgradnji.