Project Description

Džemat mrdići broji oko 120 domaćinstava, posjeduje džamiju u kojoj imam ima slijedeća zaduženja: Džuma – namaz, četvrtkom akšam – namaz i jacija – namaz, subotom mektebska pouka te podne i i kindija – namaz i nedjeljom mektebska pouka, zatim podne, ikindija, akšam i jacija – namaz.
Džamija je svečano otvorena 05.08. 1999. godine.
Sadašnji imam u džematu Mrdići je Asmir ef. Kovačević, a dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu su bili: Amir ef. Hasanović i Amir ef. Salihović.
Pod vakufsku imovinu ovog džemata spadaju Džamija, harem oko džamije i mezarje.