Project Description

Islamski centar u Banovićima je krenuo sa radom u mjesecu ramazanu 1438 h.g. odnosno 27. maja 2017 godine, te i on radi u punom kapacitetu, odnosno i u džamiji islamskog centra se obavlja veš vakat. Imam džamije Islamskog centra je Glavni imam mr. Sead ef. Mrahorović.
Imami koji su obavljali dužnost u džamiji koja je porušena 1953. godine bili su: Emin ef. Avdić iz Grivica, Osman ef. Bebaković iz Nasubašića i Ibrahim ef. Mujić iz Mrljevića.
Džemat Banovići je formiran 1992. god, i do izgradnje džamije funkcionisao je u zgradi komunalnog preduzeća. Imami su bili: Osman ef. Lugavić, Safet ef. Softić i trenutni imam u gradskom džematu Zijad ef. Čavčić.
Islamski centar kao džemat je počeo egzistirati 2018. godine i ne zna se tačan broj domaćinstava koji pripadaju džematu IC (negdje oko 600) jer je džemate IC i Banovići Grad nemoguće teritorijalno razdvojiti.