Project Description

Džemat Tulovići broji oko 160 domaćinstava, posjeduje džamiju u kojoj imam ima slijedeća zaduženja: Džuma – namaz, podne – namaz subotom i nedjeljom i akšam namaz četvrtkom.
Džamija je prvi puta sagrađena 2000. godine.
Sadašnji imam u džematu Tulovići je Mirnes ef. Kavazović, a dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu su bili: Edin ef. Brigić i Ahmed ef. Modrić.
Pod vakufsku imovinu ovog džemata spadaju Džamija, harem oko džamije, mesdžid u Delićima i mezarje.
Značajan alim u ovom džematu bio je Mustafa ef. Jahić.