Project Description

Ovaj džemat broji oko 350 domaćinstava i posjeduje džamiju u kojoj se obavlja beš vakat.

Džamija je prvi puta sagrađena 1939.g.
Sadašnji imam u džematu Treštenica je Hfz. Mehmed ef. mujić.
Dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu su bili: Ramadan ef. Brigić, Hasan ef. Mustafić, Omer ef. Zrnanović, Mustafa ef. Mustafić, Alija ef. Ahmetović, Ismet ef. Okanović, Safet ef. Softić, Zijad ef. Čavčić, Mehmed ef. Mujić i Enes ef. Demirović..
Vakufska imovina u džematu: harem ima 10 duluma na kome se nalazi: stara džamija, nova džamija, imamska kuća, mezarje i pomoćna zgrada u kojoj su smješteni mekteb, garaža, gasulhana, abdesthana, ostava za drvo. U zaseoku Salamići je vakuf od tri duluma. U Borovcu na vakufskoj parceli od 500. kvadrata nalazi se mekteb i vakuf Smilja ima 22. duluma od kojih je na jednom dijelu smješteno mezarje.
Džamijski vakuf uvakufila Mulahalilović Mejruša, vakuf Smilju od 22. duluma uvakufio Salkić Osman, vakuf Salamići od 3. duluma uvakufila Šarić Rasema i Husić Fatima uvakufila 2. duluma za proširenje džamijskog harema.