Project Description

Hfz. Mehmed ef. Mujić
Hfz. Mehmed ef. Mujić
Hfz. Mehmed ef. Mujić je rođen 1.1.1978. godine od oca Safera i majke Emine. Poslije završetka osnovne škole i mekteba upisuje se u Behram-begovu medresu. Hafiz Mehmed ef. je pripadao prvoj poslijeratnoj generaciji Behram-begove medrese. Medresu završava 1997. godine te iste godine stupa u imamsku službu u džematu Treštenica gdje radi pet godina, do 2002. godine kada odlazi u Siriju na studije. Godine 2007. završava studije na Univerzitetu Fethu-l-islami u Damasku, odsjek Usulid-din, smjer Akaida i islamske filozofije. 2008. godine ponovo stupa u imamsku službu u džematu Treštenica. Iste godine započinje studije na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru, odsjek Teologija koji završava 31.1.2012. godine. Hifz uči pred muhafizom Hfz. Mirsad ef. Mrahorovićem četiri godine, a pred komisijom polaže hifz 21.2.2013. godine.