Project Description

Ovaj džemat broji oko 500 domaćinstava i posjeduje džamiju u kojoj se obavlja beš vakat. Mektebska pouka izvodi se na četiri mektebska punkta i to: Džamija u Hrvatima te u mesžidima u Mrljevićima, Nasubašićima i Bečićima u kojima se obavljaju i pojedini namazi.
Džamija je prvi puta izgrađena 1970. godine.
Sadašnji imam u džematu Repnik je hadži hafiz Mirsad ef. Mrahorović.
Dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu su bili: Šefket ef. Čičkušić, Muhamed ef. Poljić, Sulejman ef. Modrić, Osman ef. Lugavić, Omer ef. Ibrić i Ibrahim ef. Mujić.
Vakufska imovina u džematu: džamija, tri mesdžida, gasulhana, vakufska zemlja i mezarje.
Veliki vakif iz ovog džemata je h. Munever Rizvić.