Project Description

Ovaj džemat broji oko 600 domaćinstava te posjeduje džamiju u selu Omazići, mesdžid u Lugavijama, mekteb u Bučiku i mesdžid u Beširovićima.
U džamiji se obavlja beš vakat, kao i nekoliko namaza u spomenutim mesdžidima.
Džamija u Omazićima prvi puta je izgrađena 31. 08. 1975. godine.
Sadasnji imam je Nedim ef. Smajlović i na dužnosti je od 2018. godine, a imami koji su bili prije njega su: Muharem ef. Abdihodžić iz priluka, Šefket ef. Čičkušić iz Šerića, Zafer ef. Delić iz Omazića, Ferid ef. Alibašić i Osman ef. Šehović.
Važno je napomenuti da je iz ovog džemata i naš poznati alim Osman ef. Lugavić.
Pod vakufsku imovinu u džematu ubrajaju se: Džamija, dva mesdžida, jedan mekteb, tri njive i vise mezaristana. Najveći vakifi su: Gutić Salih, Gutić Alija i Husanović Mustafa.