Project Description

Džemat Banovići Selo broji oko 700 domaćinstava i ima jednu džamiju (B. Selo – Centar) , te mesdžide u Ramićima i Bakovićima.
U Banovići Selu je postojala stara džamija slična onoj u Džebarima koja datira još od davnina prema pričama i ona je također sagrađena u periodu gradnje džebarske džamije koja još postoji. Staru džamiju su nažalost srušili komunisti 1952.g. Sadašnja džamija je izgrađena 1984. godine. U džamiji se obavlja beš vakat.
U vakufsku imovinu ovog džemata spadaju: džamija i džamijski harem, gasulhana, imamska kuća i okućnica te tri mekteba u izgradnji.
Sadašnji imam je Enes ef. Demirović
Od 1979. godine dužnost su obavljali slijedeći imami: Muharem ef. Zukić koji je bio na otvorenju džamije, Jakub ef. Delalić, Mujo ef. Bajramović, Safet ef. Softić, hfz. Mustafa ef. Mehić, r.Enver ef. Omerović i Ahmed ef. Modrić.