Kontinuitet održavanja Kursa islama na području Medžlisa Banovići je očuvan i ove godine. Naime, okupljanjem polaznika 3.10. 2021. godine počela je nova serija predavanja. Nakon što je održano okupljanje i omladinsko sijelo za polaznike, na kojom je voditelj Kursa, hfz. prof. Abdulaziz Hidić, upoznao omladinu sa ciljevima i načinom izvođenja predavanja, 10. 10. 2021. godine održano je prvo predavanje od strane dr. Samedina Kadića na temu Odnos čovjeka prema prirodi i životnoj okolini. To je bilo ujedno i prvo predavanje ove školske godine. Nadalje, 17.10. iste godine, dr. Muamer Tinjak je održao predavanje na temu Formalno i neformalno obrazovanje. Slijedeće predavanje je održano 21.10, ne kojem je hfz. dr. Rifat Šahinović govorio na temu Odnos mladih prema Kur'anu. Posljednje predavanje u mjesecu oktobru održao je ugledni vaiz Mustafa-ef. Spahić, koji je govorio na temu Musa i Isa, a.s. Već slijedeće nedjelje, 7.11. 2021. godine, očekuje se novo predavanje i druženje.

Kurs islama je pažljivo osmišljen projekat, čija je tendencija podučiti, odgojiti i zbližiti muslimansku omladinu. Cilj je osposobiti omladinu da premoste izazove današnjice, te pripremiti ih i obrazovati za savremeni, moderni život, ali i izgraditi svijest o koletivnom identitetu baštineći bošnjačko-muslimansku kulturu i tradiciju. Simbioza ova dva segmenta će stvoriti samosvjesne i sposobne individue, koje će u budućnosti, ako Bog da, doprinijeti svome kolektivu.

Kurs islama se održava svake nedjelje u 12:30 u džamiji Islamskog centra u Banovićima.